សហគមន៍សាសនាបាហៃប្រចាំកម្ពុជា
ទំនាក់ទំនង

មជ្ឈមណ្ឌលបាហៃពិភពលោក ( Bahá΄í World Center)

ទីក្រុងហៃហ្វា ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល (Haifa, Israel)

គេហទំព័រ: www.bahai.org

សហគមន៍បាហៃអន្តរជាតិ (Bahá΄í International Community)

ការិយាល័យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ (United Nation Office)

Suite 120-866 United Nation Plaza

ទីក្រុងញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក (New York, U.S.A)

 

 

 

 អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ ១២អា ផ្លូវលេខ ៦១០ សង្កាត់បឹងកក់២

ខណ្ឌទួលគោក រាជធានី ភ្នំពេញ ។

អ៊ីម៉ែលៈ admin@bahai.org.kh

គេហទំព័រ: http://www.bahai.org.kh

 

អាសយដ្ឋានសហគមន៍សាសនាបាហៃ
ទីស្នាក់ការធំៗមាននៅ ទីស្នាក់ការធំនៅប្រទេសកម្ពុជា

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ដោយសហគមន៍សាសនាបាហៃប្រចាំកម្ពុជា