សហគមន៍សាសនាបាហៃប្រចាំកម្ពុជា

ការឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវ
ការពណ៌នាទូទៅដោយខ្លី- គោលបំណងភ្លោះពីរដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតបាហៃ “អ្វីខ្លះជាតម្រូវការ? ស្រឡាញ់ មនុស្សជាតិ, មានភាពស្មោះត្រង់ដល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់, ការឆ្លុះបញ្ចាំងដល់ភាពតែមួយនៃមនុស្សជាតិ, ស្នេហាដល់ មនុស្សជាតិ, បង្កបង្កាត់ជាមួយនិងភ្លើងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ, ការទទួលយកចំពោះចំណេះដឹងរបស់ព្រះ ទាំងអស់នេះហើយដែលជាប្រយោជន៍ចំពោះសុខមាលភាពរបស់មនុស្សជាតិ” -អង្គពិសិដ្ឋអាប់ឌុលបាហា គោលគំនិតដ៏សំខាន់ក្រៃលែងក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់បាហៃ គឺថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃចរិកលក្ខណ:ខាង ក្នុងហើយនិងបម្រើដល់មនុស្សជាតិ ដែលជាលក្ខណ:នៃជីវិតមិនអាចបំបែកចេញពីគ្នាបាន។នៅក្នុងលិខិតមួយក្នុង នាមរបស់គាត់ លោកស៊ូហ្គីអែហ្វិនឌីថ្លែងថា: យើងមិនអាចបំបែកដួងចិត្តរបស់មនុស្សចេញពីបរិស្ថានខាងក្រៅរបស់យើងបានទេ ហើយយើងនិយាយថាមួយ ក្នុងចំណោមទាំងនេះគឺត្រូវបានគេកែតម្រូវឡើងវិញ នោះនឹងត្រូវបានគេធ្វើឲ្យរីកចម្រើនឡើងវិញដែរ។មនុស្សជាតិ មានការរីកចម្រើនជាមួយពិភពលោក។ជីវិតខាងក្នុងរបស់គាត់ចាក់ពុម្ពបរិយាកាសខាងក្រៅ ហើយគឺខ្លួនវាផ្ទាល់ទេ ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងជ្រៅដោយបរិយាកាសនោះផងដែរ។មួយមានសកម្មភាពអាស្រ័យទៅលើផ្នែកមួយផ្សេងទៀត ហើយគ្រប់ការរស់នៅក្នុងភាពផ្លាស់ប្តូរជីវិតនៃមនុស្សជាតិ រីឯលទ្ធផលទាំងនេះគឺមានអន្តរកម្មរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ការបង្ហាញឲ្យឃើញនេះ សាសនិកបាហៃបានលើកមកដើម្បីសម្តែងការអបអរសារទរខំពោះប្រតិបត្តិការនៃគោល បំណងភ្លោះពីរដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចំពោះជីវិតរបស់ពួកគេគឺថា: ដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរីកចម្រើនផ្នែក ប្រាជ្ញាស្មារតីផ្ទាល់ខ្លួន ហើយនិង ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើង។ គោលបំណងភ្លោះទាំងពីរនេះ គឺជួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានរូបរាងឡើងនៃភាពខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាសនិកបាហៃគ្រប់ ទីកន្លែងទាំងអស់។ ដូច្នេះជាឧទាហរណ៍ពួកគេមិនត្រឹមតែសង្ឃឹមតែម្យ៉ាងលើការបួងសួងប្រចាំថ្ងៃក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែពុះពាររៀបចំការបួងសួងប្រកបដោយស្មារតីជាមួយអ្នកនៅជុំវិញរបស់ ពួកគេដែលពួកគេត្រូវបានគេអញ្ជើញចូលរួម ហើយមិនត្រឹមតែសិក្សាស៊ីជម្រៅចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ នៃជំនឿសាសនាប៉ុណ្ណោះទេ តែពួកគេក៏បានចែករំលែកការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ព្រះបាហាអ៊ុលឡាហ៍ដល់អ្នកដទៃ ថែមទៀត ហើយពួកគេមិនត្រឹមតែត្រូវបានគេក្រើនរំលឹក ដើម្បីរៀនពីការទប់ទល់នៃការទោរទន់ទៅរកអំណាចផ្តាច់ ការនៃភាពអាត្មានិយមក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែដើម្បីព្យាយាមលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាតិ ផងដែរ ហើយនិងរៀនដើម្បីទប់ទល់ចំពោះការលំអៀងទៅរកវប្បធម៌លើកតម្កើងនូវភាពបំពេញចិត្តខ្លួនឯងនិងការ ទម្លុះដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពរួបរួមគ្នា។ ក. ការដើរតាមមាគ៌ានៃស្មារតី - ភាពទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗចំពោះការអភិវឌ្ឍ ស្មារតីរបស់ផ្ទាល់ខ្លួន ការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់បាហៃសបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់ៗ គឺស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍស្មារតីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឬនាង។ នៅពេលណាស្ថាប័នមានអទិភាពដើម្បីដឹកនាំនិងលះបង់កម្លាំងថាមពរបស់ខ្លួនពេលនោះជីវិតសហគមន៍បាហៃគឺត្រូវបានគេចង្អុលបង្ហាញ ដោយបរិយាកាសនៃការពិភាក្សាប្រកបដោយភាពរាក់ទាក់ស្រស់ស្រាយនិងលើកទឹកចិត្ត ហើយភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះការរីកចម្រើននៃស្មារតីទីបំផុតស្ថិតនៅជាមួយបុគ្គលម្នាក់ៗដដែល។ ពិតប្រាកដ ណាស់សាសនាបាហៃគឺគ្មានអាចារ្យឡើយ ហើយសហគមន៍បាហៃក៏មិនអាចត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងពីអំឡុង ពេលនៃមេដឹកនាំមុខគេនៃការជួបជុំធ្វើសក្ការ ឬ ក៏ប្រាប់ថាបុគ្គលនៃជំនឿណាម្នាក់ធ្វើការដឹកនាំការរៀនសូត្រជា លក្ខណ:បុគ្គលឬ ផ្តល់សិទ្ធិដើម្បីបកប្រែគម្ពីរសាសនានោះទេ។
“ចូរធ្វើឲ្យព្រឹកនេះបានល្អប្រសើរជាងល្ងាចមិញ ហើយចូរឲ្យថ្ងៃស្អែកមានភាពស្តុកស្តម្ភជាងម្សិលមិញ” __ព្រះបាហាអ៊ុលឡាហ៍ កម្លាំងស្វាហាប់នៃការដើរលើមាគ៌ានៃការបម្រើ គឺជាប្រធានបទដែលសាសនិកបាហៃជាបុគ្គលក្តី និង ជារួមក្តីគឺ កំពុងតែស្វែងរកនៅក្នុងការពិភាក្សា និងក្នុងសកម្មភាពរបស់ពួកគេជានិច្ច។ លក្ខណ:ដ៏ពិតប្រាកដមួយ គឺច្បាស់ ណាស់ថា:ការផ្តោតអារម្មណ៍យ៉ាងសាមញ្ញលើភាពរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួនឯងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពប្រច្រាសគ្នា ហើយថាមាគ៌ានោះត្រូវបានគេដើរតាមក្នុងការរអមដំណើរអ្នកដទៃ__ម្នាក់ៗផ្តល់នូវការស្រឡាញ់និងទទួលនូវការ ស្រឡាញ់ ជួយនិងលើកទឹកចិត្តរវាងនឹងគ្នា ហើយខ្លះទៀតថាមានភាពលំអៀងទៅរកការផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ខ្លួន ឯង ដើម្បីក្តាប់ឲ្យជាប់នូវភាពចាំបាច់ដើម្បីតស៊ូប្រកបដោយមនសិការ ហើយខ្លះទៀតថាមនុស្សជាតិគឺត្រូវការភាព រីកចម្រើនទៅមុខ។ គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ ដើរលើមាគ៌ានៃស្មារតីនេះ អាចធ្វើការទាមទារដើម្បីសុក្រឹតភាពនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ ដោយប្រភេទនៃសាបេក្ខនិយម(លទ្ធិទស្សន:វិទ្យានិយមថាការចេះដឹងមិនទៀងអាចប្រែប្រួលបាន)ដែលផ្តន្ទាទោស ដល់ភាពជឿជាក់ ដើម្បីថ្លែងប្រាប់ពីគោលការណ៍និងឧត្តមគតិដ៏ពិតប្រាកដនោះមិនអាចរកកន្លែងបានឡើយ។ បាហៃម្នាក់ៗគឺត្រូវបានស្នើសុំដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃចំពោះការឆ្លុះបញ្ចាំងភាពរីកចម្រើនក្នុងខ្នាតគំរូនៃអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ឬនាងដោយការជួយព្រះបាហាអ៊ុលឡាហ៍មិនថាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេត្រូវតែ សម្រេចឲ្យបានជោគជ័យជានិច្ច។ ខ. ការអភិវឌ្ឍរបស់សហគមន៍បាហៃលើពិភពលោក_តម្រូវការចំពោះសហគមន៍ធ្វើឯកភាពវូប្ប នីយកម្មនៃគំនិត និង សកម្មភាព ការស្ថាបនាអរិយធម៌ពិភពលោក បានគ្រោងទុកដោយព្រះបាហាអ៊ុលឡាហ៍នោះមិនអាចត្រូវបានគេធ្វើឲ្យសម្រេច តាមរយ:ភាពប្រឹងប្រែងបែកខ្ញែករបស់បុគ្គលម្នាក់បានទេ មិនថាពួកគេមានភក្តីភាពនិងមានចេតនាល្អយ៉ាងណាក៏ ដោយ។ សហគមន៍មានឯកភាពវូប្បនីយកម្មក្នុងសកម្មភាពនិងគំនិតនឹងប្រាកដជាក្លាយទៅជាមានភាពលូតលាស់ ហើយរំកិលពីភាពរឹងមាំទៅរកភាពរឹងមាំជានិរន្ត។ បាហៃម្នាក់ៗមើលខ្លួនគាត់ ឬ នាងថាជាសមាជិកនៃសហគមន៍ ដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតប្រចាំតំបន់ ជាតិ និងក្នុងសហគមន៍ពិភពលោកទាំងមូល។ គ្រប់ភាពប្រឹងប្រែង ត្រូវបានគេធ្វើឲ្យប្រាកដថានៅឯកំរិតនីមួយៗទាំងនេះ សហគមន៍ទាំងឡាយនៅតែបន្តនិងស្វាគមន៍ចំពោះមនុស្ស ទាំងអស់ យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ជៀសឲ្យផុតពីអន្លង់នៃសិទ្ធិផ្តាច់មុខ។ អង្គពិសិដ្ឋអាប់ឌុលបាហាទូន្មាន យើងថា: “ ចូរមើលទៅគ្រប់គ្នាថាមិនមែនជាជនចម្លែកឲ្យសោះ ចូរចាត់ទុកពួកគេដូចជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើង ព្រោះថាក្តីស្រឡាញ់ និងសាមគ្គីភាពមានភាពរឹងមាំយូរអង្វែងនៅពេលណាយើងសម្លឹងគ្នាដូចជាមិត្តភក្តិនោះ… ចំពោះមាបនកម្មនីមួយៗគឺជាសញ្ញារបស់ព្រះ ហើយវានឹងក៏ជាការផ្តល់នូវកិត្តិយសមួយដោយព្រះនិងដោយអំណាច បារមីរបស់ទ្រង់ ដែលមាបនកម្មទាំងនោះត្រូវតែមានក្នុងពិភពលោកនេះ ដូច្នេះពួកគេទាំងនោះមិនមែនជាជនចម្លែក នោះឡើយ តែពួកគេជាគ្រួសារ ជាមិត្តភក្តិរបស់យើងហើយត្រូវតែបង្ហាញនូវការស្វាគមន៍ប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ បំផុត ”។ សហគមន៍បាហៃបានឈានទៅរកភាពឋិតឋេរបន្តិចម្តងៗ_ពីមនុស្សមួយក្រុមតូច ដែលបានទទួលយកសាររបស់ ព្រះបប ដើម្បីជួបជុំសាវករបស់ព្រះបាហាអ៊ុលឡាហ៍ប្រកបដោយភាពរីករាយត្រេកអរនៅក្នុងទូទាំងទីក្រុង និង តាមភូមិនានាក្នុងសតវត្យទី១៩នៅក្នុងប្រទេសភើសៀ រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះមានសមាជិករាប់លាននាក់និងមាន ជាង១០០,០០០តំបន់ដែលមាននៅក្នុងគ្រប់ប្រទេសនិងគ្រប់ទឹកដីជុំវិញពិភពលោក។ គ. វិទ្យាស្ថានហ្វឹកហ្វឺន
ដើម្បីស្ថាបនាពិភពល្អប្របសើរមួយ តម្រូវឱ្យមានការីកចំរើនជានិរន្តnន៍នៃមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពចូលរួម ចំណែកដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចការដ៏ច្រើននេះ។ភា្ជប់ពីពាក្យខាងលើ គោលគំនិតនៃ “ វគ្គហ្វឹកហ្វឺន” គឺត្រូវបានណែនាំ ដោយធម្មសភាយុត្តិធម៌សកលក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ ១៩៩០។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីជួយបុគ្គលគ្រប់រូបឱ្យយល់ កាន់តែស៊ីជម្រៅទៅនឹងកាបង្ហាត់បង្រៀនរបស់សាសនាបាហៃ និងបង្កើនកាយល់ដឹងខាងផ្នែកស្មារតី ហើយព្រមទាំង ជំនាញអនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែង ដែលពួកគេត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលទាក់ទងនិងសហគមន៍។ ធម្មជាតិនៃវគ្គវិទ្យាស្ថាន អាចត្រូវបានយល់តាមរយៈការសញ្ចឹងគិតលើការសន្ទនា ដែលកំពុងកើតទ្បើងក្នុងចំណោមមិត្តជាច្រើនដែលរស់ នៅក្នុងលំហសង្គមខុសៗគ្នា តំបន់ជិតខាង ភូមិ សាលារៀន សកលវិទ្យាល័យនិងកន្លែងធ្វើការជាច្រើនដែលពួកវា ទាំងអស់សុទ្ធតែជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងកាចូរួមចំណែកដើម្បីការរីកចំរើន នៃអរិយធម៌តាមរយៈ កាអនុវត្តនៃការ បង្ហាត់បង្រៀនរបស់ព្រះបាហាអ៊ុលទ្បាហ៍។ខណៈដែលចំនួននៃអ្នកចំនូលរួមក្នុងការសន្ទនាកើនទ្បើង ដំណើរការ ជាច្រើនដើម្បីឈានដល់គោលដៅនៃការចុះសម្រុងគ្នារវាងផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារៈនៅក្នុងលំហនីមួយៗ គឺត្រូវបាធ្វើឱ្យ មានច័លនា។ យើងអាចគិតអំពីកិច្ចការនៃវិទ្យាស្ថានហ្វឹកហ្វឺន ថាជាកាទ្រទ្រង់នៃប្រពន្ធ័អប់រំដើម្បីពង្រឹង និងសម្រប សម្រួលដល់ការីកចំរើននៃការសន្ទនានេះ។ ធាតុសំខាន់ៗមួយចំនួននៃប្រពន្ធ័នេះរាប់បញ្ចូល “ការសិក្សាជាក្រុម” អ្នកសម្របសម្រួលក្រុម និងឯកសារមួយចំនួនដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងសំណេរបស់បាហៃពីការបញ្ចេញការយល់ដឹង ផ្នែកស្មារតី និងចំនេះដឹងដែលបានកើនទ្បើងក្នុងដំណើរការនៃការបកប្រែការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ព្រះបាហា អ៊ុលទ្បាហ៍ទៅជាសកម្មភាពពិតៗ។ ក្រុមសិក្សាគឺជាក្រុមតូចមួយដែលមកជួបជុំគ្នាយ៉ាងហោចណាស់២ទៅ៣ម៉ោងក្នុងមួយដងឬពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ជាធម្មតាកើតទ្បើងនៅផ្ទះនៃមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំនោមអ្នកចំនូលរួម ដើម្បីសិក្សាទៅលើឯកសារ។អ្នកមានអាយុ១៥ឆ្នាំ ទ្បើង ទោះបីជាគាត់ជាបាហៃឬមិនបាហៃ គឺត្រូវបានស្វាគមន៍ដើម្បីចូលរួមសិក្សារួមគ្នា។ក្រុមសិក្សាគឺត្រូវបានបង្កើត ទ្បើងដោយអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមសិក្សាដែលចេញពីវិទ្យាស្ថានហ្វឹហ្វឺន។អ្នកសម្របសម្រួលមិនមែនជាតំណែង អ្វីមួយទេ។ ពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាឯកសារទាំងនោះមុនប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកគ្រប់គ្នាអាចមាន សមត្ថភាពបម្រើជាអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមសិក្សាបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ការសិក្សាឯកសារមួយចំនួន។ គ្រប់ អ្នកចំនូលរួមទាំងអស់គឺត្រូវបានមើលឃើញថាជាភ្នាក់ងារសកម្មចំពោះការរៀនសូត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ និងអ្នក សម្របសម្រួលព្យាយាមដើម្បីបង្កើតបរិយាកាស ដែលលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលម្នាក់ៗដើម្បីឱ្យមានបណ្ដើមគំនិត សម្រាប់ដំណើរកាអប់រំដែលពួកគេបានចូលរួម។ក្រុមសិក្សាជាក្រុមគួរតែជាលំហមួយដែលដឹកនាំបុគ្គលគ្រប់រូបទៅរក ការបង្កើនអំណាចនៃផ្នែកស្មារតីនិងសីលធម៌។ ឯកសារជាច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងកថាខណ្ឌដែលបានមកពីសំណេរ ស័ក្កិសិទ្ធបស់បាហៃដែលទាក់ទងនឹងអត្ថបទជាក់លាក់មួយចំនួននិងសកម្មភាពនៃកាបំរើ។ អ្នកចំនូលរួមទាំង អស់គ្នាគិតអំពីការអនុវត្តនៃសំណេរទាំងនេះចំពោះជីវិតជាបុគ្គលនិងរួម សំណួរមួយចំនួនដែលពួកគេបានពិភាក្សា គ្នាពីរបៀបដែលបង្កើតបរិយាកាសដែលនាំមនុស្សឱ្យទាក់ទងជាមួយកម្លាំងនៃផ្នែកស្មារតីដែលបានបញ្ចេញតាមរយៈធម៌ និងការបួងសួងពីរបៀបដែលយើងអាចពង្រឹងចំណងមិត្តភាព ហើយនិងបង្កើតគំរូរនៃការទំនាក់ទំនងប្រកប ដោយអត្ថន័យក្នុងចំណោមមនុស្សម្នា ដែលមកពីកន្លែងខុសៗគ្នាពីរបៀបដើម្បីធ្វើឱ្យការអប់រំនៃក្មេងៗត្រូវបានបូក បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃជីវិតសហគមន៍ពីរបៀបដើម្បីទ្រទ្រង់បរិយាកាសមួយដែលជួយមនុស្សវ័យក្មេងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបញ្ញានិងស្មារតីរបស់ពួកគេ និងពីរបៀបដើម្បីបង្កើតសក្ដានុពលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលបង្កើតឱ្យមានការីក ចំរើនផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារ។ ឆ្លើយតបនឹងឯកសារជាច្រើនដែលអ្នកបានសិក្សាជាមួយ និងការគាំទ្រពីស្ថាប័នមួយ ចំនួនអ្នកចំនូលរួមជាច្រើនងើបទ្បើងដើម្បីអនុវត្តន៍សកម្មភាពនៃការបម្រើ។ បុរសនិងស្ដ្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេង បានដឹងថាពួកគេមានអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេដើម្បីស្ថាបនាទ្បើងវិញនៅពិភពលោក ដែលនៅជុំវិញពួកគេ។ ខណៈពេលដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនទ្បើងៗបានប្ដេជ្ញាចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរជាបុគ្គលនិងជារួមដែលបានគាំទ្រដោយវគ្គ វិទ្យាស្ថាន សមត្ថភាពគឺត្រូវបានស្ថាបនាក្នុងសហគមន៍ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងគំរូនៃជីវិតចំពោះជីវិតដែលដាក់ការបម្រើនិង ការគោរពបួជានៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ពួកគេ។

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ដោយសហគមន៍សាសនាបាហៃប្រចាំកម្ពុជា